ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาโครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dunes) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเส้นท.....   15 ก.ย. 2564 121 ครั้ง icon
TOR โครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dunes) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเส้นทางการท่องเที่ยว Sce.....   3 ก.ย. 2564 234 ครั้ง icon
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dunes) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเส้นทางก.....   3 ก.ย. 2564 117 ครั้ง icon
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dunes) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเส้นท.....   1 ก.ย. 2564 114 ครั้ง icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นท.....   7 พ.ค. 2564 148 ครั้ง icon
ขอบเขตงานจ้างโครงการเปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจัง.....   26 เม.ย. 2564 165 ครั้ง icon
ประกาศราคากลางโครงการเปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจั.....   26 เม.ย. 2564 151 ครั้ง icon
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่ก.....   26 เม.ย. 2564 153 ครั้ง icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่ง.....   24 ก.ค. 2562 309 ครั้ง