ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่ง.....   24 ก.ค. 2562 141 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน.....   11 ก.ค. 2562 127 ครั้ง
ขอบเขตงานจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัด.....   11 ก.ค. 2562 130 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวั.....   11 ก.ค. 2562 115 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   1 ก.ค. 2562 104 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจก.....   5 เม.ย. 2562 210 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนกิ.....   27 มี.ค 2562 236 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   26 มี.ค 2562 136 ครั้ง
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   26 มี.ค 2562 122 ครั้ง