O33 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

ประชุมการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด พร้อมจับสลากแบ่งสายการแข่.....   26 มิ.ย. 2562 259 ครั้ง
ประชุมหารือการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสน.....   26 มิ.ย. 2562 246 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร จัดประชุมเตรีนมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ แห.....   26 มิ.ย. 2562 261 ครั้ง
ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไ.....   26 มิ.ย. 2562 255 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทชุมพรจัดประชุมหารือการพัฒนาโครงข่ายถนน.....   26 มิ.ย. 2562 242 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ย.....   26 มิ.ย. 2562 243 ครั้ง