ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่ก.....   26 เม.ย. 2564 250 ครั้ง icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่ง.....   11 มี.ค 2563 375 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   28 ก.พ. 2563 354 ครั้ง
TOR โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรเชื่.....   28 ก.พ. 2563 378 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนจังห.....   28 ก.พ. 2563 364 ครั้ง