จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเนินทรายงาม ครั้งที่1/2564

8 ม.ค. 2564      36 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 8/1/64 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร โดย นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเนินทรายงาม ครั้งที่1/2564 โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาละส่งเสริมการท่องเที่ยวเนินทรายงามมีประสิทธิภาพ รองรับกาท่องเที่ยววิถีใหม่ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยผ่านระบบ Video Conference จากกรมการท่องเที่ยว