บูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวในการวางแผนลงพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความปลอดภัย

9 มิ.ย. 2565      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวในการวางแผนลงพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมทั้งแจกเอกสารแนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย