สวนสมเด็จพระศรีนครินท์

20 ก.ค. 2561      1501 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร

       สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 10 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณถ้ำเขาเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ห่างตัวเมืองชุมพรประมาณ 75 กิโลเมตร

ลักษณะของสวน
       สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร เป็นสวนที่มีธรรมชาติครบครัน มีแม่น้ำหลังสวนไหลผ่านฝั่งขวาของสวน มีทางเดินจากหน้าสวนถึงภูเขาหลังสวน สองข้างทางเดินบนภูเขามีพืชป่าหลากชนิด เช่น มะไฟป่า เปราะป่า พรหมขาว พืชวงศ์บอนชนิดต่างๆ บนยอดเขามีพระพุทธบาทจำลอง และมี "ถ้ำรอยควาย" ซึ่งเป็นถ้ำที่ทะลุลงไปถึงถ้ำที่อยู่ ณ ระดับพื้นดิน แสงแดดสามารถส่องทะลุและมีลมเย็นจากด้านล่างพัดขึ้น อากาศจึงถ่านเทเย็นสบาย ในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ปากถ้าทางเข้ามีพระนามาภิไธยย่อ "สว" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐานอยู่ ต่ำลงมาเป็นถ้ำเขาเงิน มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ผนังถ้ำมีพระปรมาภิไธยย่อ "จปร" ประดิษฐานซึ่งสถานที่นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและโปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นที่หน้าถ้ำซึ่งเป็นผาเอนลงสู่แม่น้ำเพื่อเป็นที่ระลึกและเพื่อให้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชน

       ที่ชายน้ำมีศาลาที่ประทับริมฝั่งแม่น้ำเป็นแบบใต้ถุนสูง ด้านล่างมีชาดหาด ได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับธรรมชาติ ส่วนด้านหลังของสวนมีสวนผลไม้ขนาดใหญ่ มีเงาะ ทุเรียนมังคุด และลางสาดที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชุมพร มีสัตว์ป่าหลายชนิดลงจากเขามาเก็บกินเป็นที่เจริญตา

พระราชานุสาวรีย์
       ภายในสวนมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเป็นประธานในพระราชพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2532